home

Fældning

Beskæring

Plantning

Styning

Opbinding

Gødskning

Stubbe

Stubbe

Alle stubbe fræses, træstubbe, bambushække el. lig.

Vinteren er på vej og det er tid til at planlægge snerydning! Produktion&Billeder: Visac Aps.