home
Fældning

Beskæring

Plantning

Styning

Opbinding

Gødskning

Stubbe

Gødske

Gødningsplan!
For optimal udnyttelse af blomstrende bede, busketter, træer m.m. bør der gødes efter gødningsplan udarbejdet i samråd med Gartner-Larsen.

Gødning er vigtigt for planternes sundhed, forebyggelse af sygdomme, samt modstandskraft over for skadedyr.


Vinteren er på vej og det er tid til at planlægge snerydning! Produktion&Billeder: Visac Aps.