home

Fældning

Beskæring

Plantning

Styning

Opbinding

Gødskning

Stubbe

Fældning

Træer fældes og saves op til brænde. Vi skaffer Dem
også af med det, hvis De ikke selv kan bruge det...

Vinteren er på vej og det er tid til at planlægge snerydning! Produktion&Billeder: Visac Aps.